'Côn đồ miệt vườn' truy sát nhau để giải quyết ân oán

Kiều nữ mặc bikini xếp hàng đón khách Tây đến bar Có quyền thay đổi chức vụ của nhân viên so với hợp đồng 16:48  |  12/8 Người chủ được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một
Continue reading…

Cựu giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang bị bắt

Kiều nữ mặc bikini xếp hàng đón khách Tây đến bar Có quyền thay đổi chức vụ của nhân viên so với hợp đồng 16:48  |  12/8 Người chủ được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một
Continue reading…